Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Európska politika zamestnanosti a nezamestnanosť na Slovensku

European Employment Policy and Unemployment in Slovakia

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article provides information on the main aims of social policy and employment strategy in European Union. Possibilities of the EU co-operation with ILO and EOCD are mentioned. It is also concerned with the aspects of Slovakia membership in EU. Last part of the article focuses on the problem of high unemployment rate in Slovakia. Statistical analyses and several projects of the NLO (National Labour Office) are presented.

Keywords

Social policy. Employment strategy. European Union.

Bibliografické informácie (sk)

FEDÁKOVÁ, Denisa. Európska politika zamestnanosti a nezamestnanosť na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 1.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa. European Employment Policy and Unemployment in Slovakia. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok