Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Psychológia práce v roku 2000 - dni výmeny skúseností"

Report from the International Scientific Conference “Work Psychology in Year 2000 – The Days of exchanging the Experience”

Autor:

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok