Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Grežo, Matúš, et al. Kríza dôvery, teória a výskum. [Crisis of trust, theory and research] Bratislava: Iris, 2020, 206 pp. ISBN 978-80-8200-069-9

Autor:

Tatiana Pethö, Department of Managerial Psychology, Faculty of Management, Prešov University in Prešov, tatiana.petho@unipo.sk, https://orcid.org/0000-0001-7540-821X

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok