Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Úvodný komentár editora

Editoriál (SK)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, durkovska@saske.sk

Lucia Heldáková,  Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, heldakova@saske.sk

Editorial (EN)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, durkovska@saske.sk

Lucia Heldáková,  Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, heldakova@saske.sk

Štúdie a články

Perceived causes of poverty in the context of objective poverty, subjective poverty and selected sociodemographic variables

Jaroslava Babjáková, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Presov, Slovak Republic, jarkababjakova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8253-5206

Samar Issmailová, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Presov, Slovak Republic, samar.issmailova@smail.unipo.sk

Peter Babinčák, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Presov, Slovak Republic, peter.babincak@unipo.sk, https://orcid.org/0000-0002-3407-6631

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2021.01.581

Sources of stress and coping strategies of Slovak elderly in the first wave of the coronavirus crisis

Bibiána Kováčová Holevová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovak Republic, bibiana.kovacova.holevova@upjs.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2021.01.582 

Psychosocial aspects of perception and emotional experience of older adults during the first wave of the Covid-19 pandemic in Slovakia

Miroslava Köverová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovak Republic, miroslava.koverova@upjs.sk, https://orcid.org/0000-0002-0212-2779

Beáta Ráczová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovak Republic, beata.raczova@upjs.sk, https://orcid.org/0000-0003-2110-0871

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2021.01.583

Recenzie a anotácie

Ramet, Sabrina P. (Ed.) Interwar East Central Europe, 1918-1941. The Failure of Democracy-building, the Fate of Minorities. London: Routledge, 2020. 360 pp. ISBN 978-0367135706

Maroš Melichárek, Department of History, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, maros.melicharek@upjs.sk

Grežo, Matúš, et al. Kríza dôvery, teória a výskum. [Crisis of trust, theory and research] Bratislava: Iris, 2020, 206 pp. ISBN 978-80-8200-069-9

Tatiana Pethö, Department of Managerial Psychology, Faculty of Management, Prešov University in Prešov, tatiana.petho@unipo.sk, https://orcid.org/0000-0001-7540-821X

Správy

Conference report of the 9th International Conference „InPACT 2021“, April 24 – 26, 2021, online

Miroslava Bozogáňová, Institute of Pedagogy, Andragogy and Psychology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, miroslava.bozoganova@unipo.sk, https://orcid.org/0000-0003-4295-1464

Conference Report “Psalms”, March 19th 2021, online

Miroslav Varšo, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, varso@saske.sk, https://orcid.org/0000-0001-8341-4935

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok