Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

ASEEES 52nd Annual Convention, Washington – Report from the panel “Cities between history and memory; Cities between History and Memory in post-1989 Central Europe: The Example of Budapest, Košice, and Western Romania”

Autor:

Róbert Balogh, Institute of Central European Studies, Eötvös József Research Centre, National University of Public Service, Budapest, Hungary, balogh.robert@uni-nke.hu

Veronika Szeghy-Gayer, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, szeghy@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok