Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

MOJŽIŠOVÁ, Kristína. Rómovia 30 rokov po ... [Roma 30 years after ...]. Košice: Radio and television of Slovakia, 2020, 400 p. ISBN 978–80–973001–5–9.

Autor:

Klara Kohoutová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, kohoutova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok