Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

SZEGHY Gabriel (ed.) Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových poznatkov. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, 192 s. ISBN 978-80-971895-7-0.

Autor:

Dana Kušnírová, Department of History, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, dana.kusnirova@student.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok