Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the conference „Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia“, Košice, 15th November 2018

Report from the conference „Central-European contexts of nationality relations development at the beginning of 21st century“, Košice, 15th November 2018

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Juraj Martonyik, martonyik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok