Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z konferencie „Medzinárodná vedecká konferencia študentov doktorských študijných programov v oblasti spoločenských vied. IV. ročník“, Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 6. máj 2015

Conference report "International scientific doctoral students' conference of study programs in social sciences. IV. volume", Olomouc, May 6th, 2015

Autor:

Lukáš Vaško, luk.vasko@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok