Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV“, Bratislava, 27. – 28. 11. 2013

Report from the International Scientific Conference “Personality in the Context of Cognitions, Emotionality and Motivations, IV” Bratislava, November 27th – 28th, 2013

Autor:

Martin Kráľ,  kral@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok