Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Odborná historická a memoárová spisba k dejinám stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období

The historical and memoir literature on the history of secondary and vocational schools in Kosice in the interwar period.

Autor:

Milada Kopčányiová, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, milada.kopcanyiova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

Kosice was in the interwar period the center of culture and education not only in eastern Slovakia, but also in the whole territory of the Czechoslovak Republic. Every secondary or vocational school in Kosice since 1918 until dissolution of the Czechoslovak Republic, overcame a number of problems despite their own way of development. Their history has been processed in several monographs. They reported detailed history including several aspects of their lives or focus on certain section or issue of their development. 

Keywords

Kosice. Historiography. Secondary schools.Vocational schools. History of schools. Teachers.

Bibliographic information

KOPČÁNYOVÁ, Milada. The historical and memoir literature on the history of secondary and vocational schools in Kosice in the interwar period. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok