Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Teologické vzdelávanie na Košickej univerzite v 17. – 18. storočí

Theological Education at the University of Kosice in the 17th and 18th century.

Autor:

Cyril Hišem, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, cyril.hisem@ku.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article describes theological Education at the University of Kosice in the 17th and 18th century. University existed there till 1777 with a break during Tököly uprising in the years 1682 to 1686. Faculty of theology with the seminary, where the new priests were trained, was the most important part of the University.

Keywords

Kosice University. Faculty of theology. Priestly seminary. Jesuits. Students.

Bibliographic information

HIŠEM, Cyril. Theological Education at the University of Kosice in the 17th and 18th century. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok