Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Kriminalita a vnímanie bezpečia v Európe

Criminality and safety perceptions in Europe.

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The focus of the present analysis is on the perceived security of citizens from different European countries. We examined the association between the subjective perceived security and the objective indicators of criminality in different European countries. 

Keywords

Perceived safety. Crime. Violence.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal – HOMIŠINOVÁ, Mária – HUSOVSKÁ, Daniela. Criminality and safety perceptions in Europe. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok