Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Тенденції розвоя русиньской літературы в Словакії по року 1989

The tendencies of the development of Ruthenian literature in Slovakia after 1989.

Autor:

Alena Blichová, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Prešov, a.blichova@zoznam.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with Ruthenian beletristic writings after 1989. It briefly describes and classifies basic development tendencies within the sphere of contemporary literature of fiction written in Ruthenian language. Author also focuses on the literature translated into Ruthenian language.

Keywords

Ruthenian beletristic writings. Rutheninan language. Imaginative literature. Original Ruthenian literature.

Bibliographic information

BLICHOVÁ, Alena. The tendencies of the development of Ruthenian literature in Slovakia after 1989. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok