Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Návrat Vojtecha Tuku na Slovensko

Comeback of Vojtech Tuka to the Slovakia

Autor:

Timea Verešová, Výskumné centrum Prešovskej univerzity, vtimika@freemail.hu

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the political comeback of Vojtech Tuka, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the first Slovak Republic (1939 – 1945). He was a controversial person, a controversial politician of the Slovak history. In 1929 he was sentenced to fifteen years imprisonment for espionage on behalf of the Hungarian government and high treason. After Slovakia became autonomous in 1938, he released from prison and returned to Slovakia. At the beginning he refused to be a part of the Slovak politics but soon after he reconsidered his point of view. 

Keywords

Vojtech Tuka. First Slovak Republic. Slovak politics.

Bibliographic information

VEREŠOVÁ, Timea. Comeback of Vojtech Tuka to the Slovakia. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok