Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských viedISSN 1335-3608

Človek a spoločnosť


Internetový časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society] je recenzované periodikum vychádzajúce 4 krát ročne. Časopis uverejňuje pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied (psychologické vedy, pedagogické vedy, sociálne vedy) a humanitných vied (historické vedy). Okrem vedeckých štúdií prináša i materiálové štúdie, prehľadové štúdie, diskusné príspevky k aktuálnym témam, analytické recenzie a anotácie publikácií domácich a svetových autorov a aktuálne informácie z vedeckých podujatí.

Internetový časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society]  patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj inštitúcie majú nespoplatnený prístup. Podporujeme práva užívateľov "čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť a hľadať plné texty štúdií", ktoré sú v časopise.

Celý obsah časopisu je voľne dostupný na nekomerčné účely. Užívatelia môžu kopírovať, distribuovať materiály a vychádzať z nich, pokiaľ citujú zdroj. Časopis nevyberá poplatky za uverejnenie príspevkov. Autori majú k dispozícii bezplatný proofreading príspevkov.


Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav

Adresa vydavateľa: Karpatská 5, 040 01 Košice

Tel./fax: +421 (55) 625 5856

E-mail: durkovska@saske.sk; cas@saske.sk


Časopis je evidovaný v rámci databáz:

ERIH PLUS

EBSCO

INDEX COPERNICUS

CEEOL  (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

DOAJ  (Directory of Open Access Journals)Časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society] sa zapojil do projektu dlhodobej ochrany digitálneho kultúrneho dedičstva realizovaného Univerzitnou knižnicou v Bratislave.