Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

30 years of Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Sciences

30 rokov Spoločenskovedného ústavu SAV

Autor:

Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., zástupca riaditeľa SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV Košice
PhDr. Stanislav Konečný, CSc., predseda Vedeckej rady SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok