Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Spirituality and its Determination

Spiritualita a jej zisťovanie

Autor:

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie  SAV,Bratislava, strizenec@orangemail.sk   

ISSN: 1335-3608

Abstract

A description is presented of spirituality in philosophy, theology and particularly in psychology. The discussion bears on the differences between spirituality and religiosity, the definition of the former in the past and on the approaches by outstanding authors to this phenomenon (distinction between natural and religious spirituality, spirituality and personality, characteristics of spirituality, contribution of humanist and transpersonal psychology). As regards determination of the parameters of spirituality, a point is made of the scales devised by P. A. MacDonald, R. L. Piedmont, R. A. Emmos and J. T. Reker.

Bibliografické informácie (sk)

STRÍŽENEC, Michal. Spiritualita a jej zisťovanie. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 1.

Bibliographic information

STRÍŽENEC, Michal. Spirituality and its Determination. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok