Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

RYAZANOV, L. C. Religious revival in Ukraine: socio-cultural context. Kyiv : Institute of Sociology of NAS Ukraine, 2004. 252 p.

Рязанова Л. С.: Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст. – К.: Ін–т соціології НАН України, 2004. – 252 с.

Autor:

Раїса Шульга

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok