Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “The Slovak – Ukrainian Relations in the Sphere of Language, Literature, History and Culture”

Správa z vedeckej konferencie "Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie a kultúry"

Autor:

Jarmila Kredátusová

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok