Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Behavioral strategies in difficult situations in the context of changes in these situations - interaction approach

Stratégie správania v náročných situáciách v kontexte zmeny týchto situácií - interakčný prístup

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

From the point of view of two presented two researches the attention was concentrated on: 1. Connections between three strategies of behaviour  (independent solving, dodging, searching for social support) and four  life contexts of demanding life situations (work, health, close  interpersonal relations, moral and existencional questions) - first  research. 2. Relations between these strategies and three-degree  severity of these demanding life situations - second research. From the  theoretical and methodological levels the gained results contributed to  the solving of questions of trans-situational stability and situational  conditionally in the sense of application of interaction paradigm. 

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Michal. Stratégie správania v náročných situáciách v kontexte zmeny týchto situácií - interakčný prístup. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 3. 

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Michal. Behavioral strategies in difficult situations in the context of changes in these situations - interaction approach. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok