Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Questions of National Identity – Determinants and Subjective Perception in Conditions of the Contemporary Multiethnic Society”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Otázky národnej identity - determinanty a subjektívne vnímanie v podmienkach súčasnej multietnickej spoločnosti"

Autor:

Soňa Gabzdilová, gabzdil@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok