Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ramet, Sabrina P. (Ed.) Interwar East Central Europe, 1918-1941. The Failure of Democracy-building, the Fate of Minorities. London: Routledge, 2020. 360 pp. ISBN 978-0367135706

Autor:

Maroš Melichárek, Department of History, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, maros.melicharek@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok