Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Still divided but more open. Mapping European attitudes towards migration before and after the migration crisis

Still divided but more open. Mapping European attitudes towards migration before and after the migration crisis

Autor:

Vera Messing, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Messing.Vera@tk.mta.hu

Bence Ságvári, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, sagvari.bence@tk.mta.hu


ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok