Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

HVIZDOVÁ, Eva – BALOGOVÁ, Beáta – SEDLÁKOVÁ, Alena. Marketing of social services with an emphasis on art therapy and art. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. 133 p. ISBN 9788055512716

HVIZDOVÁ, Eva – BALOGOVÁ, Beáta – SEDLÁKOVÁ, Alena. Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. 133 s. ISBN 9788055512716

Autor:

Michaela Štefanová, stefanovamiska@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok