Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Mapping Nations without State: East Slavs in the Carpathians

Paul Robert Magocsi,  gajdosm@saske.sk 

Coping strategies in relation to the dimensions of evaluation difficult situations

Baumgartner František, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Frankovský Miroslav, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Examining the measure of personal identification of the majority and minority members with the macro-social units

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk  

Book Reviews

Výrost, Jozef; Slaměník, Ivan (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie I

 Peter Bajan, pbajan@saske.sk                              

Kol.autorov: Slovenské národné rady. Bratislava 1998.

Mojmír Staško, stasko@saske.sk                              

Galandauer, Jan: Karel I. Poslední český král. Praha 1998.

Mojmír Staško, stasko@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok