Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Svobodová, Dagmar. Profesní poradenství. Vybrané kapitoly. Grada Publishing. 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5092-7

Svobodová, Dagmar. Profesní poradenství. Vybrané kapitoly. Grada Publishing. 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5092-7

Autor:

Zuzana Kožárová, kozarova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok