Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference "Meetings of young historians V.: The military conflict in Europe's history"

Zpráva z konference „Stretnutie mladých historikov V.: Vojenské konflikty v dejinách Európy“, Košice, 7. října 2015

Autor:

Klára Kohoutová, kohoutova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok