Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Value orientation of volunteers and a representative sample of the Czech population

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky

Autor:

Dagmar Faastová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, dagmar.faastova01@upol.cz

František Baumgartner, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, frantisek.baumgartner@osu.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Poznávání hodnotové orientace může přispět k pochopení, proč se někteří lidé věnují dobrovolnické činnosti, zatímco jiní nikoliv. Cílem tohoto příspěvku je popsat hodnotové orientace dobrovolníků a zjistit, zda a jak se liší od hodnotových orientací reprezentativního vzorku populace České republiky. Pro zjišťování hodnot byl použit Dotazník hodnotových portrétů (PVQ). Výsledky empirické studie ukazují, že k nejvíce preferovaným hodnotovým typům u dobrovolníků patří sebeurčení, benevolence a universalismus a že se hodnotové typy vyššího řádu výzkumného souboru dobrovolníků signifikantně liší od reprezentativního vzorku populace České republiky.

Abstract

Exploring the value orientation may contribute to an understanding of why certain people participate in volunteer work whereas others do not. The aim of this paper is to describe the value orientation of Czech volunteers and explore if and how it differs from a representative sample of general Czech population. Value orientation was measured by Portrait Values Questionnaire (PVQ). The results of this empirical study showed that: (1) the most preferred value types among volunteers are self-direction, benevolence, and universalism; and (2) the higher-order value types preferred by volunteers significantly differ from the representative sample of general Czech population.

Bibliografické informácie (sk)

FAASTOVÁ, Dagmar – BAUMGARNER, František. Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky. Individual and Society, 2015, roč. 18, č. 3.

Bibliographic information

FAASTOVÁ, Dagmar – BAUMGARNER, František. Value orientation of volunteers and a representative sample of the Czech population. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok