Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conference report "International scientific doctoral students' conference of study programs in social sciences. IV. volume", Olomouc, May 6th, 2015

Správa z konferencie „Medzinárodná vedecká konferencia študentov doktorských študijných programov v oblasti spoločenských vied. IV. ročník“, Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 6. máj 2015

Autor:

Lukáš Vaško, luk.vasko@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok