Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha; Litomyšl : Paseka, 2013. 368 s. ISBN 978-80-7432-294-5.

ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha; Litomyšl : Paseka, 2013. 368 s. ISBN 978-80-7432-294-5.

Autor:

Ondrej Ficeri, oficeri@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok