Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

FERENČUHOVÁ, B. (Ed.). Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, 140 s.

Autor:

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok