Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, IX.” Hradec Králové, April 2nd – 3rd, 2014

Správa z konferencie „České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.“, Hradec Králové, 2. – 3. apríl 2014

Autor:

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok