Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Canonical Visitations of the Cathedral St. Elizabeth Church in Kosice.

Kánonické vizitácie katedrálneho Kostola sv. Alžbety v Košiciach

Autor:

Peter Zubko, Arcibiskupský archív, Košice, peter.zubko@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article describes the state of the parish at the turn of the 18th and 19 century, focusing on architecture, urban planning and construction realities that exist today mostly because they have a timeless goal – celebration of the God and faith in the supernatural life.

Bibliographic information

ZUBKO, Peter. Canonical Visitations of the Cathedral St. Elizabeth Church in Kosice. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok