Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Košice – the Institutional Base of Culture, Education and Science. A Contribution to 140th Anniversary of the Founding of the East Slovak Museum in Košice” Košice, October 24th, 2012

Správa z konferencie „Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. K 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea v Košiciach“, Košice, 24. október 2012

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok