Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Tomas Garrigue Masaryk, Czechoslovak Republic and the idea of the Czech Republic.

Tomáš Garrigue Masaryk, Republika Československá a idea České republiky

Autor:

Pavel Kopecký, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, e-mail: kopecky05@email.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

Bequest of complex personality of Tomas Garrigue Masaryk is still a topic of discussion today and remains  actual. First of all, the importance of his political function, and how his main area of interest became Czechoslovakia.

Bibliographic information

KOPECKÝ, Pavel. Tomas Garrigue Masaryk, Czechoslovak Republic and the idea of the Czech Republic. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok