Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The tendencies of the development of Ruthenian literature in Slovakia after 1989.

Тенденції розвоя русиньской літературы в Словакії по року 1989

Autor:

Alena Blichová, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Prešov, a.blichova@zoznam.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with Ruthenian beletristic writings after 1989. It briefly describes and classifies basic development tendencies within the sphere of contemporary literature of fiction written in Ruthenian language. Author also focuses on the literature translated into Ruthenian language.

Bibliographic information

BLICHOVÁ, Alena. The tendencies of the development of Ruthenian literature in Slovakia after 1989. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok