Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Holocaust in Slovakia 8 Centre of Jews (1940 – 1944). Documents. Ed. Katarína Hradská. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Zvolen : Klemo, 2008. ISBN 978-80-89304-06-6, 451 pages.

Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940 – 1944). Dokumenty. Ed. Katarína Hradská. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Zvolen : Klemo, 2008. ISBN 978-80-89304-06-6, 451 strán.

Autor:

  Marek Danko, danko@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok