Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Preparation and process of so-called orthodox action in Slovakia

Príprava a priebeh tzv. pravoslávnej akcie na Slovensku

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, gajdosm@saske.sk,

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the first part the author defines so-called orthodox action in Czechoslovakia, which rested in liquidation of the Greek Catholic Church and incorporation its priests and worshippers into Orthodox Church. The first part of the article also presents official and real motives and reason of that event, which destabilized especially social relations in the northeast of Slovakia for the long time. In the second part authors define preparation for the action P in some areas of sacral policy. They also describe the process and realization of the orthodox action in 1950. They observe that the action did not have expected success for many reasons and it embarrassed social and political progress in region. 

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Preparation and process of so-called orthodox action in Slovakia. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok